ASIANSA OSAAVAA

Kirjanpitoa ja taloushallintoa

Tarjoamme parhaat mahdolliset ratkaisut yrityksellesi kilpailuedun saavuttamiseksi


Taloushallinto

Kokonaisvaltaista taloushallintoa

Taloushallinnon eräs tärkeimmistä osa-alueista on reskontra. Myyntireskontran avulla on myyntisaatavien seuraaminen sekä täsmällistä että helppoa.  Kun yrityksellä on käytössä ostoreskontra, saapuvat laskut suoraan kirjanpitoon ja näin niiden suorittaminen on varmempaa ja säästytään mahdollisilta laskuihin liittyviltä huomautuslaskuilta.

Kun yrityksen tilikausi on loppunut, kirjanpidosta kuuluu tehdä tilinpäätös. Valmistunut tilinpäätös menee tarpeen niin vaatiessa tilintarkastajalle, joka varmentaa, että tilinpäätös on tehty lakien ja säädösten mukaan eikä se sisällä olennaisia virheitä.


Sähköinen taloushallinto

Sähköisen taloushallinnon työkalut ovat aina käytössä – ajasta ja paikasta riippumatta

Perinteisen taloushallinnon rinnalla käytämme sähköisen taloushallinnon työkaluja ja menetelmiä, joilla saadaan tehokkuuden lisäksi monenlaista muuta hyötyä sekä itse kirjanpidon tekemiseen että myös suoraan asiakkaalle muun reaaliaikaisen seurannan muodossa.

Eräs aikaa ja vaivaa säästävä elementti sähköisessä taloushallinnossa on myyntilaskujen tekeminen ja suoritusten seuraaminen myyntireskontran avulla. Myös ostolaskujen käsittely sisältyy sähköiseen taloushallintoon. Näin vältytään monilta selvittelytöiltä ja mahdollisesti ikäviltä huomautuslaskuilta, kun ostolaskut ovat aina tiedossa ja saatavilla.

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa luopumisen perinteisten mappien käytöstä kokonaan. Näin säästetään aikaa ja rahaa muun muassa tositteiden lähettämiseen ja niiden manuaaliseen kirjaamiseen ajassa ja maksuissa sekä mappien säilytykseen liittyvissä säilytystiloissa ja -kuluissa.

Läpinäkyvä hinnoittelu

Hinnastomme on käytössä kaikilla asiakkaillamme, jolloin yllätyksiä palveluidemme veloituksista ei pääse syntymään.

Tarjoamme parhaat mahdolliset ratkaisut yrityksellesi kilpailuedun saamiseksi

Käytämme Finagon Procountor -ohjelmistoa.

Finago Procountor