ASIANSA OSAAVAA

Kirjanpitoa ja taloushallintoa

Tarjoamme parhaat mahdolliset ratkaisut yrityksellesi kilpailuedun saavuttamiseksi


Taloushallinto

Kokonaisvaltaista taloushallintoa

Taloushallinnon eräs tärkeimmistä osa-alueista on reskontra. Myyntireskontran avulla on myyntisaatavien seuraaminen sekä täsmällistä että helppoa.  Kun yrityksellä on käytössä ostoreskontra, saapuvat laskut suoraan kirjanpitoon ja näin niiden suorittaminen on varmempaa ja säästytään mahdollisilta laskuihin liittyviltä huomautuslaskuilta.

Kun yrityksen tilikausi on loppunut, kirjanpidosta kuuluu tehdä tilinpäätös. Valmistunut tilinpäätös menee tarpeen niin vaatiessa tilintarkastajalle, joka varmentaa, että tilinpäätös on tehty lakien ja säädösten mukaan eikä se sisällä olennaisia virheitä.


Sähköinen taloushallinto

Sähköisen taloushallinnon työkalut ovat aina käytössä – ajasta ja paikasta riippumatta

Tarjoamme asiakkaillemme kattavat sähköisen taloushallinnon palvelut, mukaan lukien kirjanpidon täysin sähköisessä muodossa. Palvelumme, kuten myynti- ja ostolaskujen sähköinen hallinta, tehostavat taloushallinnon prosesseja ja vähentävät inhimillisten virheiden mahdollisuutta.

Sähköinen järjestelmämme nopeuttaa myyntilaskujen luomista ja suoritusten seurantaa, edistäen kassavirran optimointia ja säästäen samalla aikaa ja vaivaa. Ostolaskujen sähköinen käsittely osana palveluvalikoimaamme vähentää manuaalista työtä ja sujuvoittaa taloushallinnon kokonaisprosessia.

Asiakkaamme hyötyvät tästä, sillä ostolaskut ovat aina saatavilla ja helposti tarkastettavissa, mikä vähentää selvittelytöiden ja huomautuslaskujen tarvetta. Reaaliaikainen pääsy taloustietoihin mahdollistaa asiakkaillemme paremman päätöksenteon ja strategisen suunnittelun, keskittyen liiketoiminnan ydinalueisiin. Sähköisen taloushallintomme tehokkuus ja tarkkuus edistävät luotettavasti heidän liiketoimintansa kehittämistä.

Läpinäkyvä hinnoittelu

Hinnastomme on käytössä kaikilla asiakkaillamme, jolloin yllätyksiä palveluidemme veloituksista ei pääse syntymään.

Tarjoamme parhaat mahdolliset ratkaisut yrityksellesi kilpailuedun saamiseksi

Käytämme Finagon Procountor -ohjelmistoa.

Finago Procountor