Osaavissa käsissä

Nykyaikainen palkkahallinto

Palkanlaskentaprosessi sujuvasti ja oikein.


Palkkahallinto

Palkanlaskennan prosessit viranomaisilmoituksineen

Palkanlaskenta on eräs tärkeimmistä yrityksen lakisääteisistä velvoitteista. Palkanlaskennassa on tärkeää ymmärtää yrityksen erityispiirteet muun muassa käytettyjen työehtosopimusten. Luonnollisesti matkalaskujen kirjaaminen ja lomapalkkojen laskenta kuuluvat palvelutarjontaamme.

Palkanlaskennan ulkoistaminen asiantuntijalle karsii virheitä ja takaa yrityksen työntekijöille palkanmaksun oikea-aikaisuuden.

Läpinäkyvä hinnoittelu

Hinnastomme on käytössä kaikilla asiakkaillamme, jolloin yllätyksiä palveluidemme veloituksista ei pääse syntymään.

Tarjoamme parhaat mahdolliset ratkaisut yrityksellesi kilpailuedun saamiseksi

Käytämme Finagon Procountor -ohjelmistoa.

Finago Procountor